dnes je 14.7.2024

Input:

Zaměstnání malého rozsahu

2.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.2.8
Zaměstnání malého rozsahu

Ing. Olga Krchovová

Jde o zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč za měsíc, případně není-li příjem sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž jeho příjem dosáhl částky alespoň 4 000 Kč (rozhodný příjem).

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení doby zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci alespoň rozhodného příjmu 4 000 Kč.

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má mzdovým výměrem stanovenou měsíční mzdu ve výši 3 500 Kč. Pracovní poměr má sjednán na dobu neurčitou, pracuje pravidelně v rozsahu 4 hodiny týdně. Učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmu a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Nedoložil potvrzení, že zdravotní pojištění odvádí jiný zaměstnavatel alespoň z minimálního vyměřovacího základu a není pojištěncem státu. V únoru obdržel nad běžný příjem odměnu 500 Kč. V březnu má zúčtován podíl na hospodářském výsledku za předchozí rok ve výši 15 400 Kč.

Měsíc leden únor březen
Výše zúčtované mzdy 3 500 Kč 4 000 Kč 18 900 Kč
Sociální pojištění – zaměstnavatel není účasten 4 000 x 24,8 % = 992 Kč 18 900 × 24,8 % = 4 687,20, zaokr. 4 688 Kč
Sociální pojištění – zaměstnanec není účasten 4 000 x 7,1 % = 284 Kč 18 900 × 7,1 % = 1 341,90, zaokr. 1 342 Kč
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 3 500 x 13,5 % = 472,50, zaokr. 473 Kč
473 : 3 = 157,66, zaokr. 158 Kč
473 – 158 = 315 Kč
4 000 x 13,5 % = 540 Kč
540 : 3 = 180 Kč
540 – 180 = 360 Kč
18 900 × 13,5 % = 2 551,50, zaork 2 552 Kč,
2 552 : 3 = 850,67, zaokr. 851 Kč,
2 552 – 851 = 1 701 Kč
Zdravotní pojištění – zaměstnanec minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(18 900 x 13,5 %) – 315 = 2 237 Kč
minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(18 900 x 13,5 %) – 360 = 2 192 Kč
851 Kč
Daňový základ 3 500 Kč 4 000 Kč 18 900 Kč
Zálohová daň 15 % 525 Kč 600 Kč 2 835 Kč
Základní sleva 2 570 Kč 2 570 Kč 2 570 Kč
Zálohová daň po slevě 0 0 265 Kč
Čistá mzda 3 500 – 2 237 = 1 263 Kč 4 000 – 2 192 – 284 = 1 524 Kč 18 900 – 1 342 – 851 – 265 = 16 442 Kč
Odvod ZP celkem 2 237 + 315 = 2 552 Kč 2 192 + 360 = 2 552 Kč 851 + 1 701 = 2 552 Kč
Odvod SP celkem 0 992 + 284 = 1 276 Kč 4 688 + 1 342 = 6 030 Kč

Příklad 2 – dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 200 Kč za hodinu, dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na dobu neurčitou, rozsah výkonu práce je stanoven v rozsahu průměrně 7 hodin týdně, jedná se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele.

Nahrávám...
Nahrávám...