dnes je 14.7.2024

Input:

Zaměstnání malého rozsahu

2.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.2.8 Zaměstnání malého rozsahu

Ing. Olga Krchovová

Jde o zaměstnání, u kterého není splněna podmínka sjednaného příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč za měsíc, případně není-li příjem sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž jeho příjem dosáhl částky alespoň 4 000 Kč (rozhodný příjem).

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení doby zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci alespoň rozhodného příjmu 4 000 Kč.

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má mzdovým výměrem stanovenou měsíční mzdu ve výši 3 500 Kč. Pracovní poměr má sjednán na dobu neurčitou, pracuje pravidelně v rozsahu 4 hodiny týdně. Učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmu a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Nedoložil potvrzení, že zdravotní pojištění odvádí jiný zaměstnavatel alespoň z minimálního vyměřovacího základu a není pojištěncem státu. V únoru obdržel nad běžný příjem odměnu 500 Kč. V březnu má zúčtován podíl na hospodářském výsledku za předchozí rok ve výši 13 800 Kč.

Měsíc leden únor březen 
Výše zúčtované mzdy  3 500 Kč  4 000 Kč  17 300 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnavatel  není účasten  4 000 x 24,8 % = 992 Kč  17 300 × 24,8 % = 4 290,40, zaokr. 4 291 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnanec  není účasten  4 000 x 6,5 % = 260 Kč  17 300 × 6,5 % = 1 124,50, zaokr. 1 125 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel  3 500 x 13,5 % = 472,50, zaokr. 473 Kč
473 : 3 = 157,66, zaokr. 158 Kč
473 – 158 = 315 Kč  
4 000 x 13,5 % = 540 Kč
540 : 3 = 180 Kč
540 – 180 = 360 Kč  
17 300 × 13,5 % = 2 335,50, zaork 2 336 Kč,
2 336 : 3 = 778,67, zaokr. 779 Kč,
2 336 – 779 = 1 557 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnanec  minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(17 300 x 13,5 %) – 315 = 2 021 Kč  
minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(17 300 x 13,5 %) – 360 = 1 976 Kč  
779 Kč  
Daňový základ  3 500 Kč  4 000 Kč  17 300 Kč  
Zálohová daň 15 %  525 Kč  600 Kč  2 595 Kč  
Základní sleva  2 570 Kč  2 570 Kč  2 570 Kč  
Zálohová daň po slevě  0  0  25 Kč  
Čistá mzda  3 500 – 2 021 = 1 479 Kč  4 000 – 1 976 – 260 = 1 764 Kč  17 300 – 1 125 –  779 – 25 = 15 371 Kč  
Odvod ZP celkem  2 021 + 315 = 2 336 Kč  1 976 + 360 = 2 336 Kč  779 + 1 557 = 2 336 Kč  
Odvod SP celkem  0  992 + 260 = 1 252 Kč  4 291 + 1 125 = 5 416 Kč  
Priklad

Příklad 2 – dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 200 Kč za hodinu, dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na dobu neurčitou, rozsah výkonu práce je stanoven v rozsahu průměrně 7 hodin týdně, jedná se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Jeho příjmy byly v lednu 4 000 Kč, v únoru 3 000 Kč a v březnu 10 000 Kč.

Pojistné

Nahrávám...
Nahrávám...