dnes je 22.4.2024

Input:

Zaměstnání malého rozsahu

9.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.2.9 Zaměstnání malého rozsahu

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr

Zaměstnanec má mzdovým výměrem stanovenou měsíční mzdu ve výši 3 000 Kč. Pracovní poměr má sjednán na dobu neurčitou, pracuje pravidelně v rozsahu 4 hodiny týdně. Učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmu a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Nedoložil potvrzení, že zdravotní pojištění odvádí jiný zaměstnavatel alespoň z minimálního vyměřovacího základu a není pojištěncem státu. V únoru obdržel nad běžný příjem odměnu 500 Kč. V březnu má zúčtován podíl na hospodářském výsledku za předchozí rok ve výši 12 200 Kč.

Měsíc leden únor březen 
Výše zúčtované mzdy  3 000 Kč  3 500 Kč  15 200 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnavatel  není účasten  3 500 x 24,8 % = 868 Kč  15 200 × 24,8 % = 3 769,60, zaokr. 3 770 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnanec  není účasten  3 500 x 6,5 % = 227,50, zaokr. 228 Kč  15 200 × 6,5 % = 988 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel  3 000 × 13,5 % = 405 Kč,
405 : 3 = 135,
405 – 135 = 270 Kč  
3 500 x 13,5 % = 472,50, zaokr. 473 Kč
473 : 3 = 157,66, zaokr. 158 Kč
473 – 158 = 315 Kč  
15 200 × 13,5 % = 2 052 Kč,
2 052 : 3 = 684 Kč,
2 052 – 684 = 1 368 Kč  
Zdravotní pojištění – zaměstnanec  minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(15 200 x 13,5 %) – 270 = 1 782 Kč  
minimální pojištění snížené o částku za zaměstnavatele
(15 200 x 13,5 %) – 315 = 1 737 Kč  
684 Kč  
Daňový základ  3 000 Kč  3 500 Kč  15 200 Kč  
Záloha daně 15 %  450 Kč  525 Kč  2 280 Kč  
Základní sleva  2 320 Kč  2 320 Kč  2 320 Kč  
Záloha daně po slevě  0  0  0  
Čistá mzda  3 000 – 195 – 1 782 = 1 023 Kč  3 500 – 1 737 – 228 = 1 535 Kč  15 200 – 988 – 684 = 13 528 Kč  
Odvod ZP celkem  1 782 + 270 = 2 052 Kč  1 737 + 315 = 2 052 Kč  684 + 1 368 = 2 052 Kč  
Odvod SP celkem  0  868 + 228 = 1 096 Kč  3 770 + 988 = 4 758 Kč  
Priklad

Příklad 2 – dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 200 Kč za hodinu, dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na dobu neurčitou, rozsah výkonu práce je stanoven v rozsahu průměrně 7 hodin týdně, jedná se o výkon práce podle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a doložil potvrzení, že jiný zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Jeho příjmy byly v lednu 3 500 Kč, v únoru 3 000 Kč a v březnu 10 000 Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení se odvádí již z příjmu, který dosahuje částky alespoň 3 500 Kč, srážková daň se uplatní u příjmů do 3 500 Kč včetně.

Měsíc leden únor  březen 
Výše odměny  3 500 Kč  3 000 Kč  10 000 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnavatel  3 500 x 24,8 % = 868 Kč  není účasten  10 000 × 24,8 % = 2 480 Kč  
Sociální pojištění – zaměstnanec  3 500 x 6,5 % = 227,50, zaokr. 228 Kč  není účasten  10 000 × 6,5 % = 650 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...