Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanec ve svátek do práce nejde

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Zaměstnanec ve svátek do práce nejde

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

a) Vzhledem k tomu, že zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou (platem) mzda neuchází, obdrží celou nekrácenou měsíční mzdu (plat), neboť výše měsíční mzdy je poskytována v nekrácené výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci.

Dodejme, že zaměstnavatel, který odměňuje mzdou, musí v tomto případě stanovit měsíční mzdu, to znamená, že mzda je poskytována ve stejné výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci včetně svátků připadajících na tyto dny. V případě, že zaměstnavatel měsíční mzdu písemně neurčí, musí povinně postupovat podle bodu b) – viz dále.

Priklad

Příklad 1

Předpokládejme, že v kalendářním měsíci má zaměstnanec plánovaný harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 176 hodin včetně jednoho svátku připadajícího na všední den. Zaměstnanec má měsíční mzdu 15 800 Kč.

Měsíční mzda (plat): 15 800 : 176 × 176 = 15 800 Kč.

Ze samotného výpočtu je patrné, že zaměstnanci odměňovaného měsíční mzdou či platem, mzda (plat) neušla a zaměstnanec dostane nekrácenou měsíční mzdu (plat). Důrazně upozorňujeme, že tento postup je v podnikatelské sféře vázán na zaměstnavatelem stanovenou měsíční mzdu, tzn. že je poskytována v nekrácené výši bez ohledu na počet pracovních dnů včetně svátků připadajících na tyto dny.

b) Zaměstnavatel uplatňuje měsíční formu mzdy a v případě