Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zajištění odborné praxe absolventů

11.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná praxe absolventů je zaměstnavateli uložena jako povinnost. Musí proto musí zajistit její faktické provedení.

Zaměstnavatel je podle § 229 odst. 1 zákoníku práce povinen zabezpečit absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce. Nástupní praxe je uložena jako povinnost, zaměstnavatel proto musí zajistit její faktické provedení. Povinnost se vztahuje i na právní vztahy založené dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti, protože podle § 77 odst. 2 ZP se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz