dnes je 10.8.2022

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná částGarance

10.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dovolená po mateřské dovolené či rodičovské dovolenéGarance

10.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zaměstnanec a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

10.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je odvádět pojistné za zaměstnance ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Proto dotaz na příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně by měl být ze strany zaměstnavatele…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Otazníky kolem pracovního posudku

10.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel by neměl podlehnout pokušení zahrnout do pracovního posudku skutečnosti, které se netýkají hodnocení činnosti zaměstnance.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zdanitelný příjem zaměstnance z používání nízkoemisního vozidla zaměstnavateleGarance

9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o daních z příjmů č. 142/2022 Sb. přinesla od 1. 7. 2022 změny v souvislosti s podporou nízkoemisních vozidel, mimo jiné i v souvislosti s daňovým režimem podle ust. § 6 odst. 6 ZDP. V důvodové zprávě byly tyto změny odůvodněny podporou využívání…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Používání motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanciGarance

9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Když voda nestačí

9.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proti pitné vodě daňové zákony nic nenamítají. Jinak je to ovšem dalšími nealkoholickými nápoji, které zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dodatková dovolenáGarance

8.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změna úvazku v průběhu trvání pracovního poměru a limitní kumulativní překážky nad 20 týdnůGarance

8.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příkladu je vypočítán nárok na dovolenou podle skutečně odpracovaných hodin. Pro zjednodušení jsou výpočty prováděny za celá čtvrtletí. Pro výpočet nároku na dovolenou je podstatný harmonogram směn a vyrovnávací období v souladu s právní…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Evidence pro účely důchodového pojištění

8.8.2022, Zdroj: ČSSZ

Jaké údaje má obsahovat evidence zaměstnavatele pro účely důchodového pojištění?

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Stravování zaměstnanců v podnikatelské sféřeGarance

7.8.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách. Nic nebrání situaci, aby se část zaměstnanců stravovala ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele, část zaměstnanců obdržela stravenky jako nepeněžní…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Příběhy k zamyšlení - Hodně řečíGarance

7.8.2022, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho povyku pro nic, i tak by se dal shrnout přístup některých zaměstnanců.

Přístupné pro: Personalistika | Super

Nejčastější chyby mzdových systémůGarance

5.8.2022, Ing. Jana Bršťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I přesto, že personální strategie může být v každé společnosti jiná, její mzdovou část zpravidla reálně zhmotňuje mzdový systém. V rámci své praxe na pozici expertního konzultanta podnikového poradenství společnosti Trexima, spol. s r. o., mám možnost…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům

5.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné nápoje se poskytují zaměstnanci jako ochrana před účinky zátěže teplem nebo chladem.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Žádost o rodičovský příspěvek on-line

4.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Nezaměstnanost v EU a v ČR

3.8.2022, Zdroj: ČTK

Míra nezaměstnanosti v EU zůstala na šesti procentech. Nejnižší zůstává v Česku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Změna pracovní smlouvy

2.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

1.8.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 11 ZP Vedoucí zaměstnanciGarance

1.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Právní úprava přestávky v práci

1.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro poskytování přestávek v práci upravuje zákoník práce v ustanovení § 88.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přestávka u prací, které nemohou být přerušeny

1.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování přestávek na jídlo a oddech se nevztahuje na práce, které nemohou být přerušeny.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Odvolání zaměstnance z dovolené

29.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce výslovně právo zaměstnavatele odvolat zaměstnance z dovolené neupravuje.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výplata jednorázového příspěvku na dítě

28.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začal se vyplácet jednorázový příspěvek na dítě, požádat bude možné od poloviny srpna.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a kurzarbeit práceZáznamGarance

27.7.2022, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:16

Seminář bude zaměřen v prvé řadě na přehled právní úpravy překážek v práci na straně zaměstnavatele, budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými typy překážek v práci a popsány důsledky překážky. V návaznosti na to bude vysvětlena úprava příspěvku v době…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Jízda řidičů bez odpočinku

27.7.2022, Zdroj: ČTK

Ve výjimečných případech bude možná jízda řidičů kamionů jízdu bez odpočinku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Pravidla pro přesčasovou práci

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přesčasová práce by neměla být pravidlem, ale jen občasnou výjimkou. Řídí se poměrně striktními pravidly danými zákoníkem práce.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Kratší a  zkrácená pracovní doba

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi tyto dva pojmy nemůžeme z pohledu pracovního práva klást rovnítko. Podívejme se na ně podrobněji.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Rozhodnuto o nižších odvodech u kratších pracovních úvazků

26.7.2022, Zdroj: ČTK

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o sociálním zabezpečení, na základě které se u vybraných kratších pracovních úvazků sníží odvody na pojistné.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

25.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných počítá s řadou opatření.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022Garance

23.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. Životní minimum se v roce 2022 zvýšilo k 1. 4. 2022 z částky 3 860 Kč na…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Studium z pohledu zdravotního pojištěníGarance

23.7.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti. Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní.…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Sleva na pojistnémGarance

22.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2022 byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon umožní…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Milostivé léto č. 2Garance

22.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co by neměli zaměstnavatelé přehlédnout, je zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (označovaný též jako „Milostivé léto č. 2”), který nabude účinnosti dne 1. 9. 2022. Na základě uvedeného zákona se…

Přístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Працівник ……………......…………… дата народження .........................………… місце проживання…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Mzdový výměr v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець (найменування та юридична адреса, ідентифікаційний номер):…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. f) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………………. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. g) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………………. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. c) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………… ................................. (вказати ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o změně pracovní smlouvy v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець ................................................. (зазначити його точне найменування, юридичну адресу, ІНО), в особі ....................................…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o změně pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitouGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець ................................................. (зазначити його точне найменування, юридичну адресу, ІНО), в особі…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Okamžité zrušení pracovního poměru v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………………. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď právního vztahu založeného dohodou o provedení práce v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець (найменування та юридична адреса, ідентифікаційний номер):…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

................................... (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець ……………………………..... в особі ................................…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. e) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………………. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець (найменування та юридична адреса, ідентифікаційний номер):…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. b) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

................................. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. d) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

……………………. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o rozvázání pracovního poměru v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Роботодавець ................................................. (зазначити його точне найменування, юридичну адресу, ІНО) в особі…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super

Výpověď daná zaměstnavatelem podle podle § 52 písm. h) ZP v ukrajinštiněGarance

22.7.2022, JUDr. Věra Bognárová, překlad Didacticus, s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

................................. (зазначити ім‘я та прізвище, адресу Працівника)…

Přístupné pro: Plus | Personalistika | NOZ | Super
Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...