dnes je 11.12.2019
Input:

Začátek a konec dočasné pracovní neschopnosti

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5 Začátek a konec dočasné pracovní neschopnosti

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Dočasná pracovní neschopnosti (DPN) začíná první kalendářní den v 0.00 hodin, povinnost zaměstnavatele vyplácet náhradu mzdy končí ve 24.00 hodin 14. kalendářního dne, výplata nemocenských dávek začíná v 0.00 hodin 15. kalendářního dne a končí v 24.00 hodin posledního dne trvání DPN.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 7. do 23. 7. kalendářního roku (14 kalendářních dnů). Na 23. 7. má plánovanou pouze noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce dne 23. 7. na tuto noční směnu.

Náhrada mzdy při DPN mu za tento den již nenáleží, protože mu náleží mzda za výkon práce (v rozsahu 2 hodin). Pokud by zaměstnanec do práce nenastoupil, nemůže zaměstnavatel zaměstnanci směnu nařizovat, protože DPN trvá do půlnoci. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec nemá možnost nastoupit na část směny v 0.00 hodin, musí zaměstnavatel upravit harmonogram směn v dalších obdobích, aby vyrovnal výpadek chybějících hodin v harmonogramu směn, nebo další část směny bude posuzovat jako pracovní volno bez náhrady mzdy.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 7. do 23. 7. kalendářního roku (14 kalendářních dnů). Na 22. 7. kalendářního roku má plánovanou noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin a končí 23. 7. v 6.00 hodin ráno. Další směna začíná 23. 7. ve 22.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce na noční směnu dne 23. 7. ve 22.00 hodin.

Náhrada mzdy při DPN mu za tento den náleží v rozsahu 6 hodin (jedná se o pokračování noční směny z 22. 7. kalendářního roku – tedy doba od 0.00 do 6.00 hodin dne 23. 7.) a mzda za výkon práce v rozsahu 2 hodin (doba od 22.00 do 24.00 hodin dne 23. 7.).

Priklad

Příklad 3

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 7. do 23. 7. kalendářního roku (14 kalendářních dnů). Na 22. 7. má plánovanou noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin a končí 23. 7. v 6.00 hodin ráno. Další směna začíná 23. 7. ve 22.00 hodin. Zaměstnanec do práce večer nenastoupí.

Náhrada mzdy při DPN mu za tento den náleží v rozsahu 8 hodin (doba od 0.00 do 6.00 hodin dne 23. 7. a doba od 22.00 hodin do 24.00 hodin dne 23. 7.). Většina zaměstnavatelů nebude požadovat, aby zaměstnanec nastoupil na