Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výzva zaměstnavatele zaměstnanci porušujícímu léčebný režim

13.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne každý marod se rád zdržuje v posteli. A když má smůlu, zaměstnavatel na to přijde.

Podle § 192 odst. 6 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným (byla mu nařízena karanténa), dodržuje v období prvních 14  kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování těchto svých povinností.

V případě, že zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec porušil léčebný režim, tj. porušil povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz