Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

13.2.2017, Zdroj: Finanční správa

Jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2016? Na tuto a další související otázky Vám odpoví následující příspěvek.

Jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2016?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA DPZ") se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání VDA DPZ za rok 2016 - 1. března 2017 (papírová forma)

Elektronická forma VDA DPZ za rok 2016 – 20.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz