Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výše redukčních hranic

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.3 Výše redukčních hranic

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 22 ZNP – výše platných redukčních hranic v jednotlivých kalendářních letech

 

Redukční hranice    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
První     838 Kč     863 Kč    865 Kč   888 Kč   901 Kč   942 Kč  
Druhá    1 257 Kč    1 295 Kč   1 298 Kč   1 331 Kč   1 351 Kč   1 412 Kč  
Třetí    2 514 Kč    2 589 Kč   2 595 Kč   2 662 Kč   2 701 Kč   2 824 Kč  

Komentář:

Z principů stanovení výše redukčních hranic v ZNP vyplývá výše redukčních hranic v jednotlivých kalendářních letech. Výši redukčních hranic platných v konkrétním kalendářním roce vyhlašuje MPSV sdělením ve Sbírce zákonů.

Výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok v předchozím kalendářním roce a tento nárok trvá ještě 1. ledna následujícího kalendářního roku, se automaticky přepočítává od 1. ledna kalendářního roku, pokud nárok na ně vznikl před tímto dnem, podle nové výše denního vyměřovacího základu stanoveného podle nových částek redukčních hranic platných od 1. ledna tohoto roku.

Právní úprava

Odkaz na