dnes je 12.12.2019
Input:

Výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a její stanovení

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.7 Výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a její stanovení

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) náleží (s výjimkou karenční doby) za počet hodin, které v důsledku dočasné pracovní neschopnosti odpadly v rámci prvních 14 dnů DPN, a to ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, tj. maximálně 288,594 × 60 % = 173,1564 Kč za hodinu. Vypočtená náhrada se zaokrouhluje podle způsobu zvoleného zaměstnavatelem, neboť ani zde právní předpis postup při zaokrouhlení náhrady nestanoví.

V našich příkladech je uplatněn matematický způsob zaokrouhlování, tj. od 0,1 do 0,49 dolů a od 0,5 nahoru.

Dílčí výpočty jsou prováděny vždy na 2 platná desetinná místa, protože se jedná o veličiny vyjádřené v Kč, které se dělí na haléře. Lze však připustit i výpočty na vyšší počet desetinných míst, jak je výše uvedeno (také viz Redukce průměrného hodinového výdělku ). Jak z příkladů vyplývá, nemá tato skutečnost vliv na výši náhrady z důvodu zaokrouhlení celkové náhrady mzdy.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl DPN od 1. 3. do 25. 3. kalendářního roku a redukovaný průměrný výdělek činil 160,55 Kč. Na dobu prvních 14 dnů DPN měl plánovány směny v rozsahu 10 směn po 8 hodinách. V den vzniku DPN nepracoval.

Za první 3 směny v rozsahu nejvýše za