dnes je 21.4.2021

Input:

Výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a její stanovení

2.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.6 Výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a její stanovení

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) náleží za počet hodin, které v důsledku dočasné pracovní neschopnosti odpadly v rámci prvních 14 kalendářních dnů DPN, a to ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, tj. maximálně 341,26 × 60 % = 204,76 Kč za hodinu. Vypočtená náhrada se zaokrouhluje podle způsobu zvoleného zaměstnavatelem, neboť právní předpis postup při zaokrouhlení náhrady nestanoví.

V našich příkladech je uplatněn matematický způsob zaokrouhlování, tj. od 0,1 do 0,49 dolů a od 0,5 nahoru.

Dílčí výpočty jsou prováděny na 2 platná desetinná místa, protože se jedná o veličiny vyjádřené v Kč, které se dělí na haléře. Lze však připustit i výpočty na vyšší počet desetinných míst (viz Redukce průměrného hodinového výdělku ). Jak z příkladů vyplývá, nemá tato skutečnost vliv na výši náhrady z důvodu zaokrouhlení celkové náhrady mzdy.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl DPN od 1. 8. do 25. 8. kalendářního roku a redukovaný průměrný výdělek činil 160,55 Kč. Na dobu prvních 14 dnů DPN měl plánovány směny v rozsahu 10 směn po 8 hodinách. V den vzniku DPN nepracoval.

Nahrávám...
Nahrávám...