Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výpověď ze strany zaměstnavatele

6.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpověď je jednostranné právní jednání, které směřuje ke skončení pracovního poměru.

Rekodifikace soukromého práva v roce 2014 přinesla změny také v oblasti pracovněprávních vztahů. Novela zákoníku práce se dotkla rovněž formy skončení pracovního poměru. Nesrozumitelná nebo ústní výpověď je nyní považována za zdánlivou. Zaměstnanec může kdykoli podat žalobu na určení trvání pracovního poměru, případně se domáhat náhrady škody, u níž platí tříletá promlčecí lhůta.

Výpověď je jednostranné právní jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance, které směřuje ke skončení pracovního poměru. Na základě platně dané výpovědi skončí pracovní poměr uplynutímvýpovědní doby, nezávisle na projevu vůle druhé smluvní strany pracovního poměru.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz