Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.3 Vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát

Ing. Antonín Daněk

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 7 odst. 1 ZVZP – výčet osob, za které je plátcem pojistného stát

  • § 3 odst. 7 ZPZP – podmínky pro uplatnění odpočtu od dosaženého příjmu zaměstnance

 

  2011–31. 10. 2013   1. 11. 2013–30. 6. 2014   1. 7. 2014–31. 12. 2015   2016   2017  
Vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát    5 355 Kč   5 829 Kč   6 259 Kč   6 444 Kč   6 814 Kč  
Výše pojistného   723 Kč   787 Kč   845 Kč   870 Kč   920 Kč  

Komentář:

Ve smyslu ustanovení § 3c odst. 1 ZPZP, se s účinností od 1. 1. 2017 zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce” z 6 444 Kč na 6 814 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 1. 2017 z částky 870 Kč zvýšila na 920 Kč měsíčně. To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ZVZP pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2017 měsíčně navíc 50 Kč.

Jak se tato změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok.

V souvislosti s uplatňováním odpočtu je zapotřebí respektovat následující:

  • nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,

  • u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod,

  • odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.

Z uvedeného tedy vyplývá, že od ledna 2017 lze odpočet 6 814 Kč uplatnit pouze u poživatelů invalidního důchodu, a to jen u vybrané skupiny