Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyměřovací základ osob dobrovolně účastných důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění

22.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.4 Vyměřovací základ osob dobrovolně účastných důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5c odst. 1 ZPSZ – vyměřovací základ osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění

 

    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Nejnižší vyměřovací základ    6 285 Kč   6 471 Kč   6 486 Kč   6 653 Kč   6 752 Kč   7 058 Kč  

Komentář:

Okruh osob dobrovolně účastných důchodového pojištění je vymezen v § 6 ZDPo. Výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění určuje tato osoba pro jednotlivý kalendářní měsíc, přičemž je určena pouze dolní hranice tohoto základu, a to vazbou na jiné parametry, které jsou proměnlivé; jedná se o jednu čtvrtinu