Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyloučené dny

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.11 Vyloučené dny

Ing. Růžena Klímová

Vyloučenými dny jsou

  1. kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, s výjimkou
    • kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu, že si přivodil DPN úmyslně,

    • kalendářních dnů, kdy vznikla DPN v době útěku z místa vazby a

    • kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby u odsouzeného,

  2. kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) za dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
  3. kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné.

O vyloučené dny se snižuje počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl v rozhodném období pracovní volno bez náhrady příjmu na základě své žádosti v rozsahu 20 kalendářních dnů.

Jedná se o pracovní volno, které od 1. 1. 2012 patří pro účely nemocenského pojištění mezi vyloučené doby.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec měl pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017. Dne 4. 4. 2017 mu vznikla dočasná pracovní neschopnost.

Rozhodné období je doba od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Doba pracovního volna bez náhrady příjmu v rozsahu 182 dnů bude vyloučenou dobou.

Priklad

Příklad 3

Zaměstnanec byl předvolán jako svědek. Zaměstnavatel ho uvolnil na celý den a poskytl mu pracovní volno bez náhrady příjmu.

Jedná se o důležitou osobní překážku v práci z důvodu plnění občanských povinností podle § 200 ZP, která je vyloučenou dobou pro účely nemocenského pojištění. V případě, že zaměstnavatel v souladu s § 206 odst. 3 a 4 ZP poskytne náhradu mzdy, kterou mu příslušný správní orgán uhradí, nevzniká žádný problém, protože den bude placeným dnem. Pokud bude dnem bez náhrady příjmu, pak pro účely důchodového pojištění žádný den pracovního volna bez náhrady příjmu není vyloučeným dnem.

Priklad

Příklad 4

Zaměstnanec čerpal náhradní volno za práci přesčas v rozsahu dvou dnů.

Protože mu zaměstnavatel finanční plnění poskytl již při výkonu práce přesčas bez příplatku za práci přesčas, jedná se o náhradní volno, kdy není poskytováno žádné finanční plnění. Den je sice neplacený, ale nejedná se o vyloučené dny. Danou situaci lze řešit i tak, že se zaměstnavatel