Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Všeobecné vyměřovací základy od roku 1986 a přepočítací koeficienty pro úpravu těchto základů

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.4 Všeobecné vyměřovací základy od roku 1986 a přepočítací koeficienty pro úpravu těchto základů

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 17 odst. 2 až 4 ZDPo – přehled všeobecných vyměřovacích základů a přepočítacích koeficientů od roku 1986

 

Rok    Všeobecný vyměřovací základ v Kč    Přepočítací koeficient   
1986    2 964    –   
1987    3 026    –   
1988    3 095    –   
1989    3 170    –   
1990    3 286    –   
1991    3 792    –   
1992    4 644    –   
1993    5 817    –   
1994    6 896    1,1914   
1995    8 172    1,1978   
1996    9 676    1,1194   
1997    10 696    1,0891   
1998    11 693    1,0850   
1999    12 655    1,0620   
2000    13 490    1,0942   
2001    14 640    1,0693   
2002    15 711    1,0717   
2003    16 769    1,0665   
2004    17 882    1,0532   
2005    18 809    1,0707   
2006    20 050    1,0753   
2007    21 527    1,0942   
2008    23 280    1,0184   
2009    24 091    1,0269   
2010   24 526   1,0249  
2011   25 093   1,0315  
2012   25 903   1,0015  
2013   25 903   1,0273  
2014   26 357   1,0246  
2015   27 156   1,0396  

Komentář:

Všeobecný vyměřovací základ se stanoví ve výši průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem. Přepočítací koeficient se stanoví jako podíl průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu. Výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu stanoví vláda nařízením do 30. září kalendářního