dnes je 7.3.2021

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený …………………….

vydává tento vnitřní předpis

upravující postup při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu podle § 223 ZP.

  1. Zaměstnavatel může krátit zaměstnanci dovolenou za kalendářní rok (nebo její poměrnou část) a dodatkovou dovolenou za neomluveně zameškanou směnu. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se pro krácení dovolené sčítají.
  2. O neomluveném zameškání zaměstnavatel podle § 348 odst. 3 ZP rozhoduje po pojednání s odborovou organizací. Za předložení rozhodnutí k projednání odborové organizaci odpovídá ……….. ( vedoucí personálního odboru).
  3. Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze za neomluveně zameškanou směnu v tomto kalendářním roce. Za neomluveně zameškanou směnu se dovolená krátí o počet neomluveně zameškaných hodin.
  4. O krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu rozhoduje ………… (vedoucí personálního odboru) na návrh vedoucího zaměstnance nadřízeného zaměstnanci, který pracovní směnu zameškal.
  5. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů. Tato povinnost se nevztahuje na poměrnou část dovolené.
  6. Za krácení dovolené podle tohoto předpisu odpovídá …………… (vedoucí personálního odboru).
  7. Jestliže došlo ke krácení dovolené, je zaměstnanec povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za zkrácenou část dovolené. Není-li povinnost splněna dobrovolně, má zaměstnavatel právo provést i bez souhlasu zaměstnance srážku z příjmů z pracovněprávního vztahu podle § 147 odst. 1 písm. e) ZP. Za vrácení vyplacené náhrady mzdy odpovídá …………. (vedoucí personálního odboru).
  8. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
  9. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ………………..

……..……………………………………….

razítko zaměstnavatele a podpis
oprávněného zástupce

Komentář:

Právo na dovolenou, které zaměstnanci vznikne, je možné od 1. 1. 2021 krátit pouze za neomluveně zameškanou pracovní směnu. Způsob zjišťování práva na dovolenou podle minimálního počtu odpracovaných dní a následného případného krácení práva na dovolenou, pokud zaměstnanci nepracovali z důvodu některých překážek v práci (např. dočasná pracovní neschopnost či rodičovská dovolená), platný do 31. 12. 2020 je zrušen. Případné zameškané doby se zohledňují ihned při vzniku práva na dovolenou.

Zaměstnavatel může, ale nemusí

Nahrávám...
Nahrávám...