Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Archiv
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní - Úvod

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1
Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní - Úvod

JUDr. Věra Bognárová

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byl již několikrát novelizován. Významnější změny přinesla zejména tzv. technická novela zákoníku práce (zákon č. 362/2007 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2008, a dále nález Ústavního soudu (vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 116/2008), kterým bylo s účinností od 14. 4. 2008 zrušeno jedenáct ustanovení zákoníku práce. Jedná se zejména o ustanovení upravující postavení odborových organizací. Významná novela zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ”) byla provedena č. 303/2013 Sb., který novelizoval předpisy

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: