Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Věčný student a zdravotní pojištění

26.4.2018, Zdroj: VZP

Někdo školní lavice miluje a zůstává v nich i po dosažení věkového hranice 26 let. Jak se tato situace posuzuje z pohledu zdravotního pojištění?

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho přestává zdravotní pojištění platit. Pravidlem však je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud kr dzifrmz souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platí pojistné jako každý jiný zaměstnanec, už včetně povinnosti případného doplatku do minima.

Pokud provozuje samostatnou výdělečnou činnost, musí jako osoba

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz