Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úprava částky rozhodného příjmu pro účast OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.6 Úprava částky rozhodného příjmu pro účast OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 10 odst. 3 ZDPo – výše příjmu rozhodného pro účast OSVČ na důchodovém pojištění

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Jedna dvanáctina rozhodné částky, o kterou se snižuje rozhodná částka za kalendářní měsíc, v němž není vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost   5 028 Kč   5 177 Kč   5 189 Kč   5 323 Kč   5 402 Kč   5 647 Kč  

Komentář:

Rozhodná částka je stanovena pro celý kalendářní rok. V případě, že vedlejší samostatná výdělečná činnost netrvala po celý kalendářní rok, rozhodná částka se stanoveným způsobem snižuje. Rozhodná částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které se nemocenské osobě samostatně výdělečně činné nevyplácí). Tato dvanáctina se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru a v roce 2017 činí 5 647 Kč. Byla-li vedlejší samostatná výdělečná činnost konána v roce 2017 např. v sedmi měsících, činí rozhodná částka 39 521 Kč [tj. 67 756 – (5 × 5 647)] atd.

V případě, že vedlejší samostatná výdělečná činnost bude vykonávána jen po část kalendářního roku a po zbývající část kalendářního roku bude vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, budou se zásady účasti na důchodovém pojištění posuzovat vždy ve vztahu k té části roku, po kterou byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Pro tyto účely se příjem ze samostatné výdělečné činnosti rozděluje poměrně (podle počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní a