Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úhrada nákladů z kvalifikační dohody

16.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou případy, kdy zaměstnanec nemusí uhradit náklady vyplývající z kvalifikační dohody. Podívejme se na ně.

Zákoník práce v § 232 stanoví, že při zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci  od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve stanoveném rozsahu, přičemž mohou být sjednána nebo stanovena vyšší nebo další práva pro zaměstnance, který si zvyšuje kvalifikaci (v kvalifikační dohodě, v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu). 

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace mohou zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřít kvalifikační dohodu podle § 234 zákoníku práce. Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele, že umožní zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz