Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Třetí osoby na pracovišti

16.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavateli žádný právní předpis neukládá povinnost, aby prováděl kontrolu vstupu do svého objektu. Záleží výhradně na jeho rozhodnutí. Proč je včas důležité stanovit určitá pravidla, se dozvíte v následujícím příspěvku.

Zákoník práce nemá žádné výslovné ustanovení o tom, zda musí zaměstnavatel evidovat vstup zaměstnanců, případně jiných dalších třetích osob do objektu, v němž předmět své činnosti vykonává, a pokud tak bude činit, jakým způsobem musí přitom postupovat.

Jediným ustanovením, které je přijato z důvodu ochrany majetku a které v určité podobě upravuje vstup a výstup do objektu zaměstnavatele, obsahuje § 248 odst. 2 ZP. Toto ustanovení se však týká ochrany majetku zaměstnavatele a vztahuje se pouze na zaměstnance,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz