Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stravné při tuzemské pracovní cestě

14.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.1 Stravné při tuzemské pracovní cestě

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 163 a § 176 ZP – výše stravného odděleně pro zaměstnavatele odměňující mzdou a zaměstnavatele odměňující platem (v Kč)

 

Zaměstnavatel odměňující mzdou (minimální výše)   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Pracovní cesta v délce 5 až 12 hodin   64   66   67   69   70   72  
Pracovní cesta delší než 12 hodin, nejdéle 18 hodin   96   100   102   104   106   109  
Pracovní cesta delší než 18 hodin   151   157   160   163   166   171  

.

Zaměstnavatel odměňující platem (rozpětí)   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Pracovní cesta v délce 5 až 12 hodin   64–76   66–79   67–80   69–82   70–83   72–86  
Pracovní cesta delší než 12 hodin, nejdéle 18 hodin   96–116   100–121   102–123   104–125   106–127   109–132  
Pracovní cesta delší než 18 hodin   151–181   157–188   160–191   163–195   166–198   171–205  

Komentář:

MPSV mění v pravidelném termínu od 1. ledna každého kalendářního roku sazbu stravného při tuzemské pracovní cestě svojí vyhláškou, a to na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 189 odst. 1 písm. b) ZP. S účinností ke dni 1. 1. 2012 to bylo vyhláškou č. 429/2011 Sb., ke dni 1. 1. 2013 vyhláškou č. 472/2012 Sb., ke dni 1. 1. 2014 vyhláškou č. 435/2013 Sb., ke dni 1. 1. 2015 vyhláškou č. 328/2014 Sb., ke dni 1. 1. 2016 vyhláškou č. 385/2015 Sb. a ke dni 1. 1. 2017 vyhláškou č. 440/2016 Sb.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec byl vyslán v roce 2017 na pracovní cestu. Začátek pracovní cesty připadl na 20.00 hodin jednoho kalendářního dne a pracovní cesta skončila v 9.00 hodin následujícího kalendářního dne. Obecně platí, že v každém kalendářním dni pracovní cesty se právo zaměstnance na stravné posuzuje odděleně podle doby jejího trvání. Při použití tohoto pravidla by