Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stravenky a práce přesčas

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.15
Stravenky a práce přesčas

Jaroslava Pfeilerová

Dotaz

Zaměstnanci, kteří v naší firmě pracují na 12 hodinové směny, mají vnitřním předpisem přiznány dvě stravenky na den, pokud odpracují alespoň 11 hodin. Pokud se jedná o plánované směny, nevidím zde žádný rozpor se zákonem, resp. tyto náklady jsou daňově uznatelné jako náklad.

Bude tomu však i v případě, kdy odpracují i přesčas, který jim bude proplacen (nebudou si vybírat náhradní volno)? Jsou i tyto