Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance

3.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3 Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:

  • o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele dle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník – dále jen NOZ),

  • o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance dle § 2045 NOZ.

Dohodu mezi rodiči o úhradě výživného uzavřenou nejpozději do konce roku 2013 dle § 551 ObčZ (zrušený zákon č. 40/1964 Sb.) a předloženou plátci mzdy kdykoliv později, musí zaměstnavatel akceptovat a srážku ze mzdy provádět. Bude ji považovat za srážku přednostní s absolutní předností před ostatními přednostními pohledávkami.

Srážky na základě dohody uzavřené po 31. 12. 2013 se nadále provádějí dle OSŘ, nejvýše však do poloviny hrubé mzdy.

Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.

Priklad

Příklad 1 – dohoda z roku 2017 o úhradě manka

Zaměstnanec způsobil manko ve výši 155 000 Kč. Jeho hrubá mzda činí 21 000 Kč a čistá mzda 19 478 Kč. V roce 2017 zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o úhradě manka. Zaměstnanec nemá jiné závazky. Je ženatý a má 2 děti.

Srážka se bude provádět dle OSŘ jako srážka nepřednostní a ještě se přihlédne k tomu, aby nepřekročila polovinu hrubé mzdy.

Čistá mzda 19 478 Kč 
Nezabavitelná částka  6 154,67 + (3 x 1 538,67) = 10 770,68, zaokr. 10 771 Kč  
Zbytek čisté mzdy po odpočtu nezabavitelných částek  19 478 – 10 771 = 8 707 Kč  
Snížení na číslo dělitelné třemi  8 707 – 1 = 8 706 Kč  
Výše jednotlivých třetin  8 706 : 3 = 2 902 Kč  

.

Nezabavitelná částka na povinného  6 154,67 Kč  
Nezabavitelná částka na ostatní osoby  1 538,67 Kč  
Počet osob, jimž poskytuje výživné  3  
Celková nezabavitelná částka  10 770,68, zaokr. 10 771 Kč  

.

Zaměstnanci se zabaví pouze první třetina ve výši  2 902 Kč  
Zbytek mzdy se vyplatí zaměstnanci  10 771 (nezabavitelná část) + 2 902 (2. třetina) + 2 902 (3. třetina) + 1 (snížení na dělitelnost třemi) = 16 576 Kč  
Kontrola  16 576 + 2 902 = 19 478 Kč  

Pro pořádek ještě porovnáme, zda jsme ponechali alespoň polovinu hrubé mzdy.

Priklad

Příklad 2 – dohoda uzavřená do konce roku 2013

Zaměstnavatel uzavřel dohodu o úhradě ubytovny v roce 2013 ve výši 4 500 Kč. Zaměstnanec má v roce 2017 čistou mzdu ve výši 18 000 Kč. Je rozvedený a je otcem dítěte, k němuž má stále vyživovací povinnost. Nezabavitelná částka činí 7 694 Kč.

V roce 2017 bude zaměstnavatel srážku provádět z první třetiny a plně zabavitelné části čisté mzdy.

Nezabavitelná částka činí 7 694 Kč  18 000 – 7 694 = 10 306 Kč  
Plně zabavitelná část  10 306 – 9 232= 1  074 Kč  
Výše třetin  9 232 – 1 = 9 231, 9 231 : 3 = 3 077 Kč  
Na úhradu ubytovny se použije  3 077 (první třetina) + 1 074 (plně zabavitelná část) = 4 151 Kč  
Zaměstnavatel bude evidovat pohledávku za zaměstnancem ve výši  4 500 – 4 151 = 349 Kč  
Zaměstnanci se vyplatí  7 694 (nezabavitelná částka) + 3 077 (třetí třetina) + 3 077 (druhá třetina) + 1 (snížení na dělitelnost třemi) = 13 849 Kč  
Kontrola  13 849 + 4 151 = 18 000 Kč  
Priklad

Příklad 3 – dohoda uzavřená do konce roku 2013 (odborový příspěvek)

Zaměstnavateli byla předložena žádost o úhradu členského příspěvku odborové organizaci ve výši 300 Kč dne 10. 10. 2013. V té době měl již zaměstnanec prováděnou přednostní exekuci s dluhem ve výši 95 000 Kč, která není dosud uhrazena. Protože však zaměstnanec písemně požádal zaměstnavatele, aby odborový příspěvek srážel nad rámec občanského soudního řádu, zaměstnavatel provedl exekuční srážku dle OSŘ a srážku odborů provedl z nezabavitelné částky (nad rámec OSŘ). Zaměstnanec je ženatý a má 3 děti.

Pokud nebude žádost týkající se odborového příspěvku změněna, bude i v r. 2017 zaměstnavatel postupovat takto:

Čistá mzda  19 952 Kč  
Nezabavitelná částka  6 154,67 + (4 x 1 538,67) = 12 309,35, zaokr. 12 310 Kč  
Výše třetin  19 952– 12 310 = 7 642, 7 642 – 1 = 7 641, 7 641 : 3 = 2 547 Kč  
Na exekuci bude uhrazeno  2 547 × 2 = 5 094 Kč  
Odborový příspěvek bude sražen ze třetí třetiny  2 547 – 300 = 2 247 Kč  
Zaměstnanci se vyplatí  12 310 + 2 247 + 1 (snížení na dělitelnost třemi) = 14 558 Kč  
Kontrola  5 094 (přednostní exekuce) + 300 (odbory) + 14 558 (zaměstnanec) = 19 952 Kč  

Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené po 31. 12. 2013

Dohoda o srážce se může uzavřít do poloviny hrubé mzdy. Ke srážkám na základě dohody ve prospěch třetích osob je potřeba souhlasu zaměstnavatele.

Priklad

Příklad 4 – dohoda uzavřená v roce 2017

Zaměstnanec předloží dohodu o úhradě výživného (4 000 Kč), kterou uzavřel s bývalou manželkou až v roce 2015. Poté byla doručena exekuce přednostního charakteru na částku 85 000 Kč. Zaměstnanec je ženatý a nezabavitelná částka činí