Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3 Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance

Ing. Olga Krchovová

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:

  • o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele dle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník – dále jen NOZ),

  • o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance dle § 2045 NOZ.

Dohodu mezi rodiči o úhradě výživného uzavřenou nejpozději do konce roku 2013 dle § 551 ObčZ (zrušený zákon č. 40/1964 Sb.) a předloženou plátci mzdy kdykoliv později, musí zaměstnavatel akceptovat a srážku ze mzdy provádět. Bude ji považovat za srážku přednostní s absolutní předností před ostatními přednostními pohledávkami.

Srážky na základě dohody uzavřené po 31. 12. 2013 se nadále provádějí dle OSŘ.

Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.

Priklad

Příklad 1 – dohoda z roku 2018 o úhradě manka

Zaměstnanec způsobil manko ve výši 155 000 Kč. Jeho hrubá mzda činí 21 000 Kč a čistá mzda 19 478 Kč. V roce 2018 zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o úhradě manka. Zaměstnanec nemá jiné závazky. Je ženatý a má 2 děti.

Srážka se bude provádět dle OSŘ jako srážka nepřednostní.

Čistá mzda 19 478 Kč 
Nezabavitelná částka  6 225,33 + (3 x 1 556,33) = 10 894,32, zaokr. 10 895 Kč  
Zbytek čisté mzdy po odpočtu nezabavitelných částek  19 478 – 10 895 = 8 583 Kč  
Výše jednotlivých třetin  8 583 : 3 = 2 861 Kč  

.

Nezabavitelná částka na povinného  6 225,33 Kč  
Nezabavitelná částka na ostatní osoby  1 556,33 Kč  
Počet osob, jimž poskytuje výživné  3  
Celková nezabavitelná částka  10 894,32, zaokr. 10 895 Kč  
Snížení čisté mzdy o nezabavitelnou část  19 478 – 10 895 = 8 583 Kč  
Rozdělení na třetiny  8 583 : 3 = 2 861 Kč  

.

Zaměstnanci se zabaví pouze první třetina ve výši  2 861 Kč  
Zbytek mzdy se vyplatí zaměstnanci  10 895 (nezabavitelná část) + 2 861 (2. třetina) + 2 861 (3. třetina) = 16 617 Kč  
Kontrola  16 617 + 2 861 = 19 478 Kč  
Priklad

Příklad 2 – dohoda uzavřená do konce roku 2013

Zaměstnavatel uzavřel dohodu o úhradě ubytovny v roce 2013 ve výši 4 500 Kč. Zaměstnanec má v roce 2018 čistou mzdu ve výši 18 000 Kč. Je rozvedený a je otcem dítěte, k němuž má stále vyživovací povinnost. Nezabavitelná částka činí 7 782 Kč.

V roce 2018 bude zaměstnavatel srážku provádět z první třetiny a plně zabavitelné části čisté mzdy.

Nezabavitelná částka činí 7 782 Kč  18 000 – 7 782 = 10 218 Kč  
Plně zabavitelná část  10 218 – 9 338 = 880 Kč  
Výše třetin  9 338 – 2 = 9 336, 9 336 : 3 = 3 112 Kč  
Na úhradu ubytovny se použije  3 112 (první třetina) + 880 (plně zabavitelná část) = 3 992 Kč  
Zaměstnavatel bude evidovat pohledávku za zaměstnancem ve výši  4 500 – 3 992 = 508 Kč  
Zaměstnanci se vyplatí  7 782 (nezabavitelná částka) + 3 112 (třetí třetina) + 3 112 (druhá třetina) + 2 (snížení na dělitelnost třemi) = 14 008 Kč  
Kontrola  14 008 + 3 992 = 18 000 Kč  

Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené po 31. 12. 2013

Ke srážkám na základě dohody ve prospěch třetích osob je potřeba souhlasu zaměstnavatele.

Priklad

Příklad 3 – dohoda uzavřená v roce 2018

Zaměstnanec předloží dohodu o úhradě výživného (4 000 Kč), kterou uzavřel s bývalou manželkou v roce 2016. Poté byla doručena exekuce přednostního charakteru na částku 85 000 Kč. Zaměstnanec je ženatý a nezabavitelná částka činí 9 338 Kč. Čistá mzda v daném měsíci činí 16 550 Kč. Do nezabavitelné částky byla započtena současná manželka a vlastní dítě z dřívějšího manželství.

Zaměstnavatel není povinen dát souhlas s prováděním takové srážky a jistě většina zaměstnavatelů této možnosti využije. Tak tomu je i v našem případě. Bude se tedy provádět jen přednostní exekuce.

Výpočet nezabavitelné částky  6 225,33+ (2 x 1 556,33) = 9 337,99, zaokr. 9 338 Kč