Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1 Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele

Ing. Olga Krchovová

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP:

  • záloha na mzdu nebo plat,

  • nevyúčtovaná záloha na cestovní náhrady a nevyúčtovaná záloha poskytnutá zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů,

  • náhrada mzdy nebo platu za dovolenou, na kterou zaměstnanci nevzniklo právo, nebo na kterou ztratil nárok,

  • náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, na niž zaměstnanci nevzniklo právo.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec si vyčerpal celou roční výměru dovolené za rok 2017 ve výši 20 dnů, avšak při bilanci nároku a čerpání bylo zjištěno, že vznikl přeplatek ve výši 2 dnů v důsledku dlouhodobé nemoci. Tuto skutečnost zaměstnavatel zjistil v lednu 2018.

Bez souhlasu srazí přeplatek na dovolené, pokud nemá zaměstnanec žádné exekuční srážky. Vzhledem k tomu, že je nutné také vrátit zdravotní a sociální pojištění a daň, je nutné tuto srážku provést v hrubé mzdě snížením zdanitelného příjmu.

Za 2 dny činila vyplacená náhrada  1 272 Kč  
Celková mzda zaměstnance za leden činí  17 985 Kč  
Přeplatek na dovolené  – 1 272 Kč  
Zdanitelný příjem  16 713 Kč  
Vyměřovací základ pro odvod ZP a SZ  16 713 Kč  

Naposledy při přeplatku dovolené za rok 2014 bylo nutné za dny přečerpané dovolené odvést zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Změnou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se již od 1. 1. 2015 nesleduje pro tyto účely pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno), ani absence, a jediným kritériem se tak stala povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu.

Vzhledem k tomu, že jsme provedli srážku z hrubé mzdy, došlo ke snížení zdanitelného příjmu a tím i daňového základu a vyměřovacího základu na