Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu

3.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu

Ing. Růžena Klímová

Fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (IZ). Jakmile je zahájeno insolvenční řízení a má-li zaměstnanec nařízenou exekuci, musí plátce od roku 2014 ve srážce pokračovat a sraženou částku nesmí odesílat věřiteli. Deponovanou částku zašle po vydání rozhodnutí o konkurzu insolvenčnímu správci. Je-li vydáno rozhodnutí o oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje o deponovaných částkách insolvenční správce společně s dlužníkem. Pokud insolvenční správce nařídí, aby byly deponované částky vyplaceny dlužníkovi, je nutné mít takové

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: