Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace

13.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel není povinen dávat zaměstnanci souhlas se studiem nebo jakoukoliv jinou formou zvyšování kvalifikace.

Zvyšování kvalifikace je změna hodnoty kvalifikace, rozumí se jím také její získání nebo rozšíření. Pro účely zákoníku práce je však zvyšováním kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Účast na školení, studiu nebo jiné formě přípravy, v níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, která je v souladu potřebnou zaměstnavatele, je překážkou na straně zaměstnance, zasahuje-li do pracovní doby. Podle

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz