Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Solidární zvýšení daně u zálohy

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.6 Solidární zvýšení daně u zálohy

Ing. Růžena Klímová

Solidární zvýšení daně u zálohy je upraveno v § 38ha ZDP.

  1. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
  2. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
    1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
    2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2017 činí 28 232 × 4 = 112 928 Kč).
  3. Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2017 mzdy ve výši 180 500 Kč. Poplatník podepsal Prohlášení, uplatní se základní sleva a další slevy, které zaměstnanec zaměstnavateli prokázal (na invaliditu I. stupně, daňové zvýhodnění na 1 dítě). Poplatník má pouze 1 dítě, doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky, že manželka daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Daňový základ  180 500 × 1,34 = 241 870 Kč  
Záloha daně  241 900 × 15 % = 36 285 Kč  
Solidární zvýšení daně  180 500 – 112 928 (4násobek průměrné mzdy) = 67 572 Kč
67 572 x 7 % = 4 730,04 Kč  
Záloha daně celkem  36 285 + 4 730,04 = 41 015,04, zaokr. 41 016 Kč  
Základní sleva  – 2 070 Kč  
Sleva na invaliditu I. stupně  – 210 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě  – 1 117 Kč  
Záloha daně po slevách  37 619 Kč  Poplatník je povinen podat daňové přiznání, pokud v rámci zdaňovacího období vznikla solidární daň, tj. poplatník měl zdanitelné příjmy vyšší než 1 355 136 Kč.

Na mzdovém listě se uvádí rozdíl mezi zdanitelným příjmem a čtyřnásobkem průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění (pro rok 2017 jde o částku = 4 × 28 232 = 112 928 Kč).

Na mzdovém listu se dále uvádí datum nástupu zaměstnance do zaměstnání a údaje o provedeném ročním zúčtování za předchozí zdaňovací období. Ve mzdovém listě za rok 2017 se uvedou údaje o provedeném ročním zúčtování za rok 2016. U daňového nerezidenta se uvádí též datum ukončení zaměstnání.

Priklad

Příklad 2

Výpočet zakladu daně u zaměstnance s měsíčním hrubým příjmem 190 000 Kč, který po celý rok 2017 pracoval u jednoho zaměstnavatele.

Zdanitelný příjem se vždy zvyšuje o pojistné na zdravotní pojištění, protože byl zrušen maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v roce 2017 činí 1 355 136 Kč. Solidární zvýšení zálohy činí 7 % z rozdílu mezi zdanitelným příjmem a částkou 112 928 Kč.

 Jediný zaměstnavatel  Hrubá mzda v Kč  Pojistné placené na ZP zaměstnavatelem 9 %  Pojistné placené na SZ zaměstnavatelem 25 % Daňový základ v Kč Záloha daně
15 % 
Solidární zvýšení zálohy 7 % Záloha celkem 
1.  Za každý měsíc od ledna do června  190 000  17 100  47 500   254 600   38 190   (190 000 – 112 928 =  77 072
77 072 x 7% = 5 395,04, zaokr. 5 396  
43 586  
2.  Celkem za leden až červen
(6 x řádek č. 1)  
1 140 000  102 600  285 000   1 527 600   229 140   32 376  261 516  
3.  Měsíc červenec  190 000  17 100  59 784
(Pojistné jen z částky do MVZ, tj. 1 355 136 – 1 140 000 = 215 136
215 136 x 25 % =  53 784  
190000 + 17 100 + 53 784 =  260 884   39 135  190 000 – 112 928 =  77 072
77 072 x 7 % = 5 395,04, zaokr. 5 396  
44 531  
4.  Za každý měsíc od srpna do prosince  190 000  17 100  0   207 100   31 065   190 000 – 112 928 = 77 072
77 072 x 7 % = 5 395,04, zaokr. 5 396  
36 461  
5.  Celkem za srpen až prosinec  950 000  85 500  0   1 035 500   155 325   5 396 x 5 = 26 980  182 305  
6.  Celkem rok
(řádek 2 + 3 + 5)  
2 280 000 205 200 338 784 2 823 984 423 600 64 752 488 352 

Zaměstnanec musí podat daňové přiznání, protože v rámci zdaňovacího období roku 2017 činil jeho zdanitelný příjem více než 1 355 136 Kč.

Priklad

Příklad 3 – výpočet zakladu daně a solidárního zvýšení zálohy daně v případě 2 plátců

Zaměstnanec s měsíčním příjmem 170 000 Kč u prvního zaměstnavatele ukončil zaměstnání k 31. 7. 2017. Ke druhému zaměstnavateli nastoupil dne 1. 8. 2017, kde měl příjem 180 000 Kč měsíčně.

Maximální vyměřovací základ se zjišťuje u každého zaměstnavatele samostatně. Maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení v roce 2017 činí 1 355 136 Kč.

 I. zaměstnavatel  Hrubá mzda v Kč  Pojistné placené na ZP zaměstnavatelem 9 %  Pojistné placené na SZ zaměstnavatelem 25 % Daňový základ pro výpočet zálohy v Kč 
1.  Za každý měsíc od ledna do července   170 000   15 300   42 500   227 800   
2.  Celkem za období leden až červenec
(7x řádek č. 1)   
1 190 000   107 100   297 500   1 594 600   
 II. zaměstnavatel