Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Solidární daň

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Solidární daň

Ing. Růžena Klímová

Solidární zvýšení daně u zálohy je upraveno v § 38ha ZDP. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  • příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

  • 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2018 činí 29 979 × 4 = 119 916 Kč).

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2018 mzdy ve výši 180 500 Kč. Poplatník učinil Prohlášení k dani, uplatní se základní sleva a další slevy, které zaměstnanec zaměstnavateli prokázal (na invaliditu I. stupně, daňové zvýhodnění na 1 dítě). Poplatník má pouze 1 dítě, doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky, že manželka daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Daňový základ   180 500 × 1,34 = 241 870 Kč  
Záloha daně   241 900 × 15 % = 36 285 Kč