Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Škoda na odložených věcech

11.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 267 a § 268 zákoníku práce upravují povinnost zaměstnavatele uhradit zaměstnanci škodu na odložených věcech.

Podle § 267 odst. 1 zákoníku práce platí, že „zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém“. Podle odstavce 2 téhož ustanovení „právo na náhradu škody se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl“.

Povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu na odložených věcech vzniká za splnění těchto předpokladů:

  • odložení věcí při plnění
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz