dnes je 1.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Škoda na odložených věcech a její náhrada

15.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 267 zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec u zaměstnavatele odložil při plnění pracovních úkolů na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, zaměstnavatel podle § 268 odst. 2 ZP odpovídá jen do částky 10 000 Kč. I v tomto případě se právo zaměstnance na náhradu škody promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. V případě, že zaměstnavatel převzal tyto věci do zvláštní úschovy, nebo pokud se zjistí, že škoda na těchto věcech byla

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace: