Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení Finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

1.2.2017, Zdroj: Finanční správa

Vzhledem k tomu, že účinnost navrhovaných změn v daních z příjmů je nejasná, vydává Finanční správa následující sdělení.

Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů – sněmovní tisk 873 pravděpodobně, vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu, nabude účinnosti v průběhu roku 2017, proto upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely zdaňovacího období 2017 se použije dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), tj. znění účinné do nabytí účinnosti této novely.

Uvedené lze dovodit z přechodných ustanovení k části první, článek II., bodu 1. sněmovního tisku 873, která

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz