Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy obecně a při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 Sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy obecně a při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • zrušený § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. – výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy, vymezení ztíženého pracovního prostředí a výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Přepočet minimální mzdy za hodinu ve vztahu k některým kategoriím zaměstnanců podle vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance (§ 4 NV), a to při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin (v Kč):

  2012   1. 1. 2013–31. 7. 2013   1. 8. 2013–2014   2015   2016   2017  
zaměstnanec bez omezení (100%)   48,10   48,10   50,60   55,00   58,70   66,00  
zaměstnanec ve věku 18 až 21 let první pracovní poměr, 6 měsíců ode dne jeho vzniku (90%)   43,30  
(48,10)  

(50,60)  

(55,00)  

(58,70)  

(66,00)  
mladistvý zaměstnanec (80%)   38,50  
(48,10)  

(50,60)  

(55,00)  

(58,70)  

(66,00)  
zaměstnanec v 1. a 2. stupni invalidity pobírající invalidní důchod (75%)   36,10  
(48,10)  

(48,10)  

(48,10)  

(55,10)  

(66,00)  
zaměstnanec ve 3. stupni invalidity pobírající invalidní důchod   24,10  
(48,10)  

(48,10)  

(48,10)  

(55,10)  

(66,00)  
mladistvý zaměstnanec ve 3. stupni invalidity bez invalidního důchodu (50%)   24,10  
(48,10)  

(50,60)  

(55,00)  

(58,70)  

(66,00)  
zaměstnanec coby poživatel invalidního důchodu (nejde o zaměstnance zahrnuté v předchozích řádcích)   48,10   48,10   48,10   48,10   55,10   66,00  

Komentář:

Na základě novely, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2012, bylo s účinností od 1. 1. 2013 zrušeno jeho ustanovení § 4, tedy ustanovení o sazbách minimální mzdy a nejnižších úrovních zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance. Pro výše uvedené zaměstnance tak platily sazby a nejnižší úrovně jako pro kterékoliv jiné zaměstnance a procentní snížení těchto částek bylo novelou zrušeno.

Další novelou, a to konkrétně č. 210/2013 Sb., došlo po dlouhé době ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy (v hodinové i měsíční podobě) a současně k zavedení nové kategorie omezeného pracovního uplatnění zaměstnance, zahrnující poživatele invalidních důchodů bez ohledu na stupeň jejich invalidity (nové znění § 4 NV).

Od 1. 1. 2015 se novelou č. 204/2014 Sb. měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu zvýšila z částky 8 500 Kč na částku 9 200 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 50,60 Kč na částku 55 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba úměrně zvýší). Analogicky se zvýšily