Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2 Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 18 ZDPo – vymezení rozhodného období pro výpočet osobního vyměřovacího základu

 

Rok přiznání důchodu    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Rozhodné období    1986–2011    1986–2012   1986–2013   1986–2014   1986–2015   1986–2016  

Komentář:

Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Rozhodným obdobím pro