Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

2.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová


Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Roční zúčtování záloh Po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) může zaměstnanec požádat plátce daně (zaměstnavatele) o provedení ročního zúčtování.

V rámci ročního zúčtování zaměstnavatel porovnává úhrn měsíčních daňových záloh s roční daňovou povinností.

Případný rozdíl, který plyne ve prospěch zaměstnance, je vrácen jako přeplatek na dani.

Nedoplatek z ročního zúčtování se nevybírá.

Zaměstnavatel provádí roční zúčtování pouze na základě žádosti zaměstnance.
Jde o zaměstnance, který:
  • měl v kalendářním roku příjmy jen od jednoho zaměstnavatele nebo

  • pobíral příjmy od více zaměstnavatelů po sobě jdoucích a

  • podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani (do 30 dnů po vstupu do zaměstnání, každoročně pak nejpozději do 15. února) a požádal o provedení ročního zúčtování nejpozději do 15. února po skončení zdaňovacího období,

  • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.

Zaměstnanec měl v průběhu roku více zaměstnavatelů Roční zúčtování provádí poslední zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, a to i v případě, že u něj již není zaměstnán. K ročnímu zúčtování musí zaměstnanec předložit potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů.
Termín, dokdy je potřeba dodat všechny nezbytné podklady Všechny doklady nezbytné k provedení ročního zúčtování musí být zaměstnavateli doloženy nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Jestliže potřebné doklady zaměstnanec nepředloží, zaměstnavatel roční zúčtování neprovede.
V případě, že zaměstnanec promešká zákonem stanovenou lhůtu do 15. 2. nebo nepožádá o provedení ročního zúčtování z jiného důvodu, může podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání, kde si sám vypočítá případný přeplatek na dani a požádá o jeho vrácení.
Neuplatnění nároku na slevy nebo daňového zvýhodnění, které bylo opomenutu v průběhu roku Zaměstnanec může v žádosti o roční zúčtování záloh uplatnit nezdanitelné částky, slevy a daňové zvýhodnění, případně dodatečně uplatnit to, co opomenul uplatnit z nejrůznějších důvodů v průběhu roku.
Termín pro zaměstnavatele Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období.

Komentář:

Zaměstnanec není povinen o roční zúčtování požádat, ale ve většině