Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekapitulace zdaňování příjmů ze závislé činnosti vykonávané nerezidenty na území ČR

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12
Rekapitulace zdaňování příjmů ze závislé činnosti vykonávané nerezidenty na území ČR

Jaroslava Pfeilerová


Typ činnosti Kdo je plátce daně ze závislé činnosti? Odkdy podléhá příjem nerezidenta v ČR zdanění?
Tuzemský zaměstnavatel uzavřel s daňovým nerezidentem pracovní poměr Plátcem daně je tuzemský zaměstnavatel – § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Od prvního dne činnosti nerezidenta na území ČR.
Agentura práce nebo zahraniční zaměstnavatel pronajal za účelem dosažení zisku tuzemské společnosti zahraniční pracovní sílu Plátcem daně je tuzemský uživatel pracovní síly – § 6 odst. 2 ZDP.
S výjimkou organizační složky, jejíž zřizovatel je rezidentem státu na území EHP nebo členského státu EU, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti. V tomto případě bude v ČR plátcem daně ze závislé činnosti zmíněná organizační složka.
Od prvního dne činnosti nerezidenta na území ČR.
Zahraniční společnost (daňový nerezident) vyslala své zaměstnance na území ČR k výkonu závislé práce po dobu kratší než 183 dnů V tomto případě jsou příjmy nerezidenta od zdanění v ČR osvobozeny – § 6 odst. 9 písm. f) ZDP. Osvobozeno od zdanění v ČR.
Zahraniční společnost (daňový nerezident) vyslala své zaměstnance na území ČR k výkonu závislé práce po dobu delší než 183 dnů (nejedná se o poskytování služeb) Plátcem daně je zahraniční společnost (daňový nerezident). Od prvního dne výkonu činnosti na území ČR (zpětně).
Daňoví nerezidenti pracují na území ČR prostřednictvím stálé provozovny vzniklé z titulu pevného místa Plátcem daně je nerezident (zahraniční zaměstnavatel), který sráží a odvádí daň prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území ČR. Termín „plátcova pokladna stálé provozovny” daňový zákon nezná. Od prvního dne výkonu činnosti na území ČR.