Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekapitulace zdaňování příjmů ze závislé činnosti vykonávané nerezidenty na území ČR

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12
Rekapitulace zdaňování příjmů ze závislé činnosti vykonávané nerezidenty na území ČR

Jaroslava Pfeilerová


Typ činnosti Kdo je plátce daně ze závislé činnosti? Odkdy podléhá příjem nerezidenta v ČR zdanění?
Tuzemský zaměstnavatel uzavřel s daňovým nerezidentem pracovní poměr Plátcem daně je tuzemský zaměstnavatel – § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Od prvního dne činnosti nerezidenta na území ČR.
Agentura práce nebo zahraniční zaměstnavatel pronajal za účelem dosažení zisku tuzemské společnosti zahraniční pracovní sílu Plátcem daně je tuzemský uživatel pracovní síly – § 6 odst. 2 ZDP.
S výjimkou organizační složky, jejíž zřizovatel je rezidentem státu na území EHP nebo členského státu EU, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti. V tomto případě bude v ČR plátcem daně ze závislé činnosti zmíněná organizační složka.
Od prvního dne činnosti nerezidenta na území ČR.
Zahraniční společnost (daňový nerezident) vyslala své zaměstnance na území ČR k výkonu závislé práce po dobu kratší než 183 dnů V tomto případě jsou příjmy nerezidenta od zdanění v ČR osvobozeny – § 6 odst. 9 písm. f) ZDP. Osvobozeno od zdanění v ČR.
Zahraniční společnost (daňový nerezident) vyslala své zaměstnance na území ČR k výkonu závislé práce po dobu delší než 183 dnů (nejedná se o poskytování služeb) Plátcem daně je zahraniční společnost (daňový nerezident). Od prvního dne výkonu činnosti na území ČR (zpětně).
Daňoví nerezidenti pracují na území ČR prostřednictvím stálé provozovny vzniklé z titulu pevného místa Plátcem daně je nerezident (zahraniční zaměstnavatel), který sráží a odvádí daň prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území ČR. Termín „plátcova pokladna stálé provozovny” daňový zákon nezná. Od prvního dne výkonu činnosti na území ČR.
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: