Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekapitulace postupu plátce při výpočtu a odvodu daně příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

23.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.81
Rekapitulace postupu plátce při výpočtu a odvodu daně příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová

Poplatník podepsal prohlášení

Příjmy, které podléhají pojistnému – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce nad 10 000 Kč atd.

Hrubá mzda zaměstnance

+ pojistné placené zaměstnavatelem (34 %)

=Základ pro výpočet zálohy na daň (příjmy zvýšené o zákonné pojistné), zaokrouhlený na stokoruny nahoru 
Záloha na daň (§ 38h odst. 2 ZDP) ve výši 15 %

– slevy (§ 35ba ZDP – na poplatníka, důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, ZTP/P, studenta), maximálně do nuly
–daňové zvýhodnění na vyživované děti

=Záloha na daň po slevách a daňovém zvýhodnění(záloha – odvod na účet 713 – zaměstnanci bude vyplacen případný bonus) 
Čistá mzda = hrubá mzda – zákonné pojistné sražené zaměstnanci – záloha na daň (+ případně vyplacený bonus). 

Příjmy, které nepodléhají pojistnému