Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Redukční hranice pro účely poskytování náhrady

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1 Redukční hranice pro účely poskytování náhrady

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

§ 192 odst. 2 ZP – způsob úpravy průměrného výdělku pro účely vypočtení náhrady mzdy (platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), poskytované zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény; odkaz na redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění

 

Redukční hranice   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
1. upravená redukční hranice   146,65   151,03   151,38   155,40   157,68   164,85  
2. upravená redukční hranice   219,98   226, 63   227,15   232,93   236,43   247,10  
3. upravená redukční hranice   439,95   453,08   454,13   465,85   472,68   494,20  

Komentář:

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a tím pádem i upravené redukční hranice pro účely výpočtu průměrného redukovaného výdělku, z něhož se pak odvíjí výpočet náhrady mzdy (platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů (do konce roku 2013 prvních 21 kalendářních dnů) jeho nemoci nebo karantény, se začátkem každého roku mění. S účinností ke dni 1. 1. 2012 se tak stalo sdělením MPSV č. 310/2011 Sb., ke dni 1. 1. 2013 sdělením MPSV č. 336/2012 Sb., ke dni 1. 1. 2014 sdělením MPSV č. 331/2013 Sb., ke