Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Redukce průměrného hodinového výdělku

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2 Redukce průměrného hodinového výdělku

Ing. Růžena Klímová

Průměrný hodinový výdělek zjištěný k počátku dočasné pracovní neschopnosti (s výjimkou případu, kdy prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) začíná v jednom čtvrtletí a končí ve druhém čtvrtletí – zde budou použity dva průměrné výdělky) se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) ZNP s využitím tří redukčních hranic.

Pro rok 2017 jsou stanoveny redukční hranice pro účely dávek nemocenského pojištění:

  1.   942 Kč,
  2. 1 412 Kč,
  3. 2 824 Kč.

Pro účely výpočtu náhrady mzdy při DPN se musí tyto redukční hranice určené na kalendářní den převést na hodinové vynásobením koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

  1. redukční hranice = 942 × 0,175 = 164,85 Kč,
  2. redukční hranice = 1 412 × 0,175 = 247,10 Kč,
  3. redukční hranice = 2 824 × 0,175 = 494,20 Kč.

S použitím těchto hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

Do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku  164,85 × 90 % = 148,365 Kč   
Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %  (247,10 – 164,85) × 60 % = 49,35 Kč   
Rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 % (k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží)  (494,20 – 247,10) × 30 % = 74,13 Kč   
Maximální průměrný redukovaný výdělek činí  148,365 + 49,35 + 74,13 = 271,845 Kč   
Maximální výše náhrady mzdy při DPN za jednu hodinu  271,845 × 60 % = 163,11 Kč za hodinu   

Protože zákon nestanoví způsob zaokrouhlování dílčích výsledků, lze postupovat i tak, že při dílčích výsledcích započteme čísla jen na dvě platná desetinná místa:

(148,37 + 49,35 + 74,13) × 60 % = 163,11 Kč (maximální výše náhrady při DPN).

Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti se neposkytne v období prvních 14 kalendářních dnů za dobu prvních tří pracovních dnů, nejvýše však za 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu karantény náleží v období prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku i za první 3 pracovní dny karantény.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec má dočasnou pracovní neschopnost od 10. 2. do 23. 2. Jeho průměrný výdělek k 1. 1. činí 386,46 Kč.

Redukce se provede takto: