Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Řádné vyúčtování a dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15
Řádné vyúčtování a dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová


Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Termíny pro podání řádného vyúčtování Termíny jsou závislé na způsobu podání vyúčtování správci daně. Lhůtu pro podání tiskopisu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nelze prodloužit.
§ 38j odst. 5 ZDP
Vyúčtování v listinné podobě Vyúčtování v listinné podobě je podáváno na tiskopisech vydaných MF, které si plátce může vyzvednout na každé podatelně finančního úřadu. Příslušný tiskopis je také možné „stáhnout” na webových stránkách MF. Podání vyúčtování do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. dne 1. 3. 2017.
Elektronické podání Aktuální struktury souborů pro elektronická podání v aplikaci EPO jsou k dispozici v sekci „Dokumentace“ na stránkách „Daňového portálu“ http://eds.mfcr.cz. Termín pro podání vyúčtování v elektronické podobě je stanoven pevným datem – 21. 3. 2017.

Komentář:

Povinnost podat vyúčtování elektronicky má plátce:

  • právnická osoba, která ve zdaňovacím období zúčtovala nebo vyplatila příjmy ze závislé činnosti alespoň jednomu zaměstnanci – nerezidentovi,

  • fyzická osoba, která ve zdaňovacím období zúčtovala nebo vyplácela příjmy ze závislé činnosti více než deseti zaměstnancům – nerezidentům.

Dodatečné a následné (opravné) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Před uplynutím lhůty pro podání vyúčtování může plátce nahradit chybné údaje uvedené ve vyúčtování, které již podal následným opravným vyúčtováním.

Po uplynutí zákonné lhůty pro podání vyúčtování je podáváno dodatečné vyúčtování:

  • zjistí-li plátce, že daň má být vyšší, než poslední