Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Průměrná mzda

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Průměrná mzda

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

 • § 23b odst. 4 ZPSZ – určení průměrné mzdy pro účely ZPSZ

 • § 17 ZDPo – stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu

 

    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Průměrná mzda    25 137 Kč   25 884 Kč   25 942 Kč   26 611 Kč   27 006 Kč   28 232 Kč  

Komentář:

Za průměrnou mzdu se pro účely ZPSZ považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Hodnoty všeobecného vyměřovacího základu

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: