Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průměrná mzda

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Průměrná mzda

JUDr. Jan Přib

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 23b odst. 4 ZPSZ – určení průměrné mzdy pro účely ZPSZ

  • § 17 ZDPo – stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu

 

    2012    2013   2014   2015   2016   2017  
Průměrná mzda    25 137 Kč   25 884 Kč   25 942 Kč   26 611 Kč   27 006 Kč   28 232 Kč  

Komentář:

Za průměrnou mzdu se pro účely ZPSZ považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Hodnoty všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu před rokem 2012 vyhlašovala pro jednotlivý kalendářní rok vláda nařízením, v období 2012 až 2015 vyhlašovalo tyto hodnoty Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou a od roku 2016