Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prokazování cestovních výdajů

29.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších zásad, která se týká cestovních náhrad, je zásada prokazatelnosti vynaložených výdajů.

Bez dodržení této zásady by nebylo ani možné správné účtování o cestovních náhradách, jejich daňové uplatnění a případně ani oprávněné čerpání rozpočtových prostředků, grantů, dotací, fondů či jiných veřejných prostředků apod., ze kterých jsou cestovní náhrady zaměstnancům poskytovány.

Nezbytnost dodržení uvedené zásady je zřejmá nejen z části sedmé zákoníku práce, ale také z účetních předpisů, pravidel čerpání rozpočtových prostředků a daňových zásad. Jak vyplývá z ustanovení zákoníku práce, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé druhy cestovních náhrad, jde, s výjimkou stravného a kapesného, o náhrady prokázaných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz