dnes je 25.5.2019
Input:

Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1
Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

JUDr. Anna Janáková

Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti

pro určité činnosti

 

- Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

- Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (příslušníků bezpečnostních sborů).

- Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 40 odst. 4.

- Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 21 odst. 7 § 29 odst. 9.

- Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, § 3 odst. 2 písm. a)

- Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. 

- Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posouzení zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. 

- Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

- Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka.

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

- Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zejména ust. § 45 odst. 3 a § 48 odst. 1.

- Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou