Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled o výši pojistného

4.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Přehled o výši pojistného

JUDr. František Vlasák

Jak už bylo uvedeno v části Odvod pojistného, došlo v souvislosti s rušením důchodového spoření při vykazování údajů o výši odváděného pojistného od 1. 1. 2016 k podstatné změně, neboť zaměstnavatelé již nemusí přihlížet k tomu, že někteří jejich zaměstnanci byli účastni důchodového spoření. Protože od 1. 1. 2016 platí všichni zaměstnanci pojistné na sociální zabezpečení ve stejné výši, nemusí již zaměstnavatel jejich vyměřovací základy a výši jejich pojistného vykazovat samostatně. Došlo proto k podstatnému zjednodušení tiskopisu „Přehled o výši pojistného”, na němž zaměstnavatel příslušné údaje vykazuje.

K tomuto tiskopisu se uvádí:

Místně příslušná OSSZ – uvádí se OSSZ (tj. okresní správa sociálního zabezpečení, územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno), u které je zaměstnavatel registrován.

Sekce A. – Identifikace zaměstnavatele

Variabilní symbol – jde o variabilní symbol, který byl zaměstnavateli přidělen OSSZ pro jeho řádnou identifikaci a který musí být uveden nejen na Přehledu, ale i na převodním příkazu.

Sekce B. – Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele

V řádce 1. se v kolonce „Úhrn vyměřovacích základů” uvede úhrn vyměřovacích základů za vykazovaný kalendářní měsíc všech zaměstnanců zaměstnavatele, jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V řádce 2. se v kolonce „Pojistné za zaměstnance” uvede výměra tohoto pojistného, tj. úhrn pojistného ve výši 6,5 %