dnes je 25.5.2019
Input:

Přehled o platbě pojistného

16.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2 Přehled o platbě pojistného

Vladimíra Janečková

Podle § 25 odst. 3 ZoPVZP jsou zaměstnavatelé povinni současně s platbou pojistného předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného.

Splatnost pojistného

Přehled o platbě pojistného je zaměstnavatel povinen předat nejpozději v den splatnosti pojistného. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Formulář Přehled o platbě pojistného

Formulář obsahuje:

  • součet vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny. Uvádí se součet vyměřovacích základů, které byly těmto zaměstnancům zúčtovány v daném měsíci, včetně vyměřovacích základů zúčtovaných bývalým zaměstnancům, pojištěným u příslušné zdravotní pojišťovny;

  • úhrnnou výši pojistného, to je součet jednotlivých částek pojistného vypočteného z výše