Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Zkušební doba

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.04
Přehled judikatury trochu jinak – Zkušební doba

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Běžnou součástí pracovních smluv bývá ujednání o zkušební době. Co vědí nejenom personalisté, je pravidlo, že délka zkušební doby je zákoníkem práce omezena (dobou 3 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u řadového zaměstnance, resp. dobou 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u zaměstnance vedoucího). Co naopak znají zpravidla jen personalisté, je vazba maximální délky zkušební doby na dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou (zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru) a zákaz, aby byla zkušební doba dodatečně smluvně prodlužována.

Posledně uvedené pravidlo nelze samozřejmě vykládat tak, že by zkušební doba nemohla v žádném případě přesáhnout dobu 3, resp. 6 měsíců. Sám zákoník práce totiž ve svém § 35 odst. 4 ZP v zájmu zachování účelu zkušební doby stanoví, že se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Ačkoliv v praxi je tato situace spíše výjimečná, mohou zaměstnavatel a  zaměstnanec začít v průběhu trvání zkušební doby uvažovat o tom, že její délku zkrátí. Bude to něco proti něčemu? Když zákon zapovídá smluvní prodloužení zkušební doby, dopadá stejné omezení i na její případné smluvní zkrácení?

Nedávno se takovým případem zabýval Nejvyšší soud. A odmítl přitom názor, že by bylo takové ujednání neplatné pro rozpor se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Dovolací soud naznal, že z toho, že sjednanou zkušební dobu není možné platně dodatečně prodloužit, nelze