Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Trvání na prodloužení pracovního poměru

11.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.05
Přehled judikatury trochu jinak – Trvání na prodloužení pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Zákoník práce zná i pár zákazů. Jeden z nich je obsažen v jeho ustanovení § 53 ZP a týká se (ne)možnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele v zákonem vymezené době, která je nazvána symbolicky dobou ochrannou. Zmíněný právní předpis mezi tyto doby řadí např. dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance (až na výjimky), těhotenství, čerpání mateřské dovolené nebo čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem.

Dle ustanovení § 53 odst. 2 ZP platí, že byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá”. Kromě toho, že mnozí zaměstnavatelé v praxi nesprávně vycházejí z opaku a pokud zaměstnanec ničeho neprohlásí, mají za to, že se pracovní poměr neprodlužuje, problémem může být také fakt, co všechno lze považovat za prohlášení zaměstnance o tom, že na prodloužení pracovního poměru