Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.06
Přehled judikatury trochu jinak – Souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Zaměstnavatelé vidí to ustanovení zákoníku práce neradi, ale ono má svůj smysl a musejí se s ním smířit. Ustanovení § 61 odst. 2 ZP, které poskytuje zvýšenou ochranu členu orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení, při výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Pro tyto případy je totiž zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas k takovému právnímu jednání. Za předchozí souhlas se přitom považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla požádána.

Pokud odborová organizace odmítne dát zmíněný souhlas, je taková situace pro zaměstnavatele svým způsobem pořád příznivější, než kdyby nepožádal o předchozí souhlas vůbec nebo by nepočkal na vyjádření odborové organizace alespoň těch 15 dnů. Oba posléze uvedené případy zaměstnavatel nezachrání ani odkazem na ustanovení § 61 odst. 4 ZP, dle kterého platí, že když odborová organizace odmítla udělit zaměstnavateli souhlas, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné, ledaže byly ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud v případě sporu o jejich platnost shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.

V předmětném případě zaměstnavatel odborovou organizaci o předchozí souhlas k výpovědi sice požádal, ale na její vyjádření nepočkal oněch 15 dnů. Nepočkal zřejmě z toho důvodu, že mezitím vyhodnotil celou situaci tak, že ani žádný předchozí souhlas odborů nepotřebuje. Výpověď z pracovního poměru dával totiž zaměstnankyni, jež byla členkou přípravného výboru, který jednal za (budoucí) odborovou